6. Liquide middelen

    De post liquide middelen bestaat voornamelijk uit het saldo van BNG ad € 352, ING ad € 460 en Postbank ad € 55.