VASTE PASSIVA

    In de ‘Algemene beschouwingen’ van het jaarverslag zijn de bijzondere mutaties in reserves en voorzieningen reeds toegelicht. Zie verder de “Nadere toelichting reserves en voorzieningen” en het separate boekwerk “Staten en Bijlagen”.