09 Werk en inkomen

  Omschrijving van het beleidsveld

  Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.


  09 Werk en inkomen

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Arbeidstrajecten, arbeidsbemiddeling, uitkeringen, verhaal en terugvordering, debiteurenbeheer , incasso en handhaving.

  Portefeuillehouder(s)

  • H. Wiermans (sociale zaken)

  Beleidskaders

  • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
  • Verordening sociaal culturele activiteiten
  • Verordening cliëntparticipatie
  • Handhavingsverordening
  • Participatieverordening
  • Verordening tegenprestatie
  • Verordening Individuele inkomenstoeslag
  • Verordening Individuele studietoeslag
  • Verordening loonkostensubsidie
  • Beleidsregels re-integratie
  • Beleidsregels tegenprestatie
  • Beleidsregels individuele inkomenstoeslag
  • Beleidsregels individuele studietoeslag
  • Beleidsregels loonkostensubsidie
  • Beleidsregels terug- en invordering, boete en verhaal
  • Beleidsregels individuele bijzondere bijstand
  • Premiebeleid
  • Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht
  • Normenkader 2015-2016

  09 Werk en inkomen

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2C.


  09 Werk en inkomen

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  09 Werk en inkomen

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2014

  2015

  2016

  2017

  ontvangen meldingen die leiden tot een aanvraag na de inspanningsperiode

  afd. WIZ

  %

  44

  60

  47

  27

  cliënten participatie - levensonderhoud

  afd. WIZ

  aantal

  1.925

  1.900

  1.778

  - waarvan Wwb

  afd. WIZ

  aantal

  1.838

  1.845

  1.806

  1.702

  doorlooptijden primaire producten tijdig

  afd. WIZ

  %

  92

  75

  75

  94


  09 Werk en inkomen

  Beleidskaders