02 Verkeer en vervoer

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  0

  Baten (+)

  0

  Saldo

  0

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  N.v.t.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  Voor het verplaatsen van verenigingen i.v.m. de komst van de Buitenring is in 2016 een bijdrage van € 96.000 ontvangen van de Provincie.

  Aan advieswerkzaamheden en parkeeronderzoek is in 2016 een bedrag van € 12.000 besteed.

  Aan het afhandelen van diverse kleine verkeersmaatregelen is in 2016 € 79.000 besteed en in 2017 € 91.000.

  In 2016 is een creditnota voor een bedrag van € 15.000 ontvangen van de Provincie inzake leges welstand Buitenring.

  In het overzicht zijn de parkeeropbrengsten over 2016 en 2017 in beeld gebracht:

  2016

  2017

  Parkeergelden straatparkeren (in 2015 alleen Eygelshoven) incl. vergunning

  85.830

  147.626

  Parkeerboetes (in 2015 alleen Eygelshoven)

  46.774

  85.002

  Parkeerterreinen (in 2016 eerste twee uur gratis)

  38.730

  38.680

  Parkeergarages (parkeer bv in 2015 en in 2016 Wijngracht buiten gebruik)

  44.960

  64.139

  Totaal

  216.294

  335.447