07 Welzijn, sport en cultuur

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  50000

  WMC

  50.000

  Baten (+)

  0

  Saldo

  -50000

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  WMC
  In 2017 is de incidentele bijdrage (VJN16) 2016 en 2017 2x € 25.000 betaalbaar gesteld

  Evenementen
  In 2016 vond het open air concert van Guido Dieteren op de markt plaats.

  Cultuurcluster
  Voor het jaar 2017 waren middelen beschikbaar gesteld voor de exploitatie van het cultuurcluster

  Project Veilig Thuis
  Vanaf 2017 participeren we in dit project dat wordt uitgevoerd door de GGD voor € 274.900