00 Algemene dekkingsmiddelen

    Afwijkingen actuele raming krediet 2017 - primaire raming krediet 2017

    Ten behoeve van de aanschaf van bedrijfskleding voor de sector sob is € 45.000 budget beschikbaar gesteld vanuit de onderdelen, wegen, openbaar groen en riolen.

    Afwijkingen besteed 2017 - actuele raming krediet 2017

    Van het voor bedrijfskleding sector Sob beschikbaar bedrag ad € 45.000 is € 23.000 besteed. Het restant-budget is overgeheveld naar 2018.