01 Bouwen en wonen

  Afwijkingen actuele raming krediet 2017 - primaire raming krediet 2017

  In de primaire begroting 2017 was voor de toegang / afsluiting van het centrum een bedrag van € 125.000 geraamd. Door uitloop van de realisatie van het centrumplan zal het begrote bedrag bij de krediet-regularisatie  worden overgeheveld naar 2018.
  In de raadsvergadering van december 2016 heeft de raad een bedrag van € 7,2 mln beschikbaar gesteld voor extra investeringen in het cultuurcluster. In de voorjaarsnota 2017 heeft de financiële vertaalslag plaatsgevonden.
  In de najaarsnota 2017 is een bedrag van € 2,1mln beschikbaar gesteld voor de aankoop van grond op het Atriumplein.

  Afwijkingen besteed 2017 - actuele raming krediet 2017

  N.v.t.