02 Verkeer en vervoer

  Afwijkingen actuele raming krediet 2017 - primaire raming krediet 2017

  In de primaire begroting 2017 was voor Parkeren € 20.000 geraamd. In de Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van  € 50.000 van Verkeer en vervoer overgeheveld voor het renoveren van parkeermeters. Op basis van de werkelijk kosten is in de najaarsnota 2017 € 6.000 uit de post onvermijdbaar toegevoegd aan het renovatiebudget parkeermeters.

  Het voor 2017 geraamde bedrag ad € 100.000 voor het verbeteren van de bewegwijzering is in de voorjaarsnota 2017 doorgeschoven naar 2018.

  In de najaarsnota 2016 is het primaire geraamde bedrag voor verkeer en vervoer voor 2017 met € 162.000 verhoogd naar € 552.000. In de voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 200.000 voor de rotonde Rukkerweg -Schaesbergerstraat-Heistraat-Tunnelweg doorgeschoven naar 2018. Het geraamde bedrag ad € 157.000 voor de rotonde Heerlenersteenweg - Winkelen - Spekhofstraat is eveneens doorgeschoven naar 2018. Een bedrag van € 50.000 is overgeheveld naar het onderdeel parkeren voor het renoveren van parkeermeters. Voor uitvoeringsmaatregelen van het GVVP is een bedrag van € 120.000 overgeheveld naar 2018.

  Afwijkingen besteed 2017 - actuele raming krediet 2017

  Voor het beleidsveld Parkeren was in 2017 € 146.100 beschikbaar. Hiervan is € 134.000 (o.a Laura leefstraat, maatregelen parkeerregime, verlichting parkeergarage Wijngracht vervangen parkeermeters  parkeeronderzoek Rodaboulevard) besteed. Het restant ad € 12.000 (diverse maatregelen nieuw parkeerbeleid, Parkeeronderzoek Rodaboulevard  en vervangen parkeermeters) zal in het eerste halfjaar van 2017 worden besteed.