04 Economie en toerisme

    Afwijkingen actuele raming krediet 2017 - primaire raming krediet 2017

    N.v.t.

    Afwijkingen besteed 2017 - actuele raming krediet 2017

    Van het werkkrediet ad € 127.000 voor de Euregionale is een bedrag van € 4.000 besteed voor een onderzoek. Het restant ad  € 123.000 schuift door naar 2018.