07 Welzijn, sport en cultuur

    Afwijkingen actuele raming krediet 2017 - primaire raming krediet 2017

    In de najaarsnota 2017 is het primaire bedrag ad € 133.000 voor sportvelden doorgeschoven naar 2018 in afwachting van een stadsbrede ontwikkeling van de accommodaties.

    Afwijkingen besteed 2017 - actuele raming krediet 2017

    N.v.t.