1. Immateriële vaste activa

  1.c. immateriële vaste activa

  Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

  1 jan.

  Inves-

  Desinves-

  Bijdr.

  Afschrij-

  Afwaar-

  31 dec.

  2017

  tering

  tering

  derden

  ving

  dering

  2017

  a

  Bijdr aan activa in eigend. derden

  8.887

  48

  47

  8.888

  Totaal

  8.887

  48

  0

  0

  47

  0

  8.888

  a) Met de verbetering van de Botanische tuin is een bedrag gemoeid van € 40, terwijl de vervanging van de c.v.-ketel € 8 heeft gekost.