1. Integraal en kansen

  Programmadoelstelling

  Vanuit kansen en nieuwe perspectieven doen wat goed is voor onze stad en inwoners

  Portefeuillehouder(s)

  D. Schneider, J. Som, J. Schlangen, H. Wiermans, J. Bok, T. Weijers

  • Financieel resultaat

   Begroot na wijziging € 6.886.000
   Realisatie € 7.485.000

  Voortgang activiteiten

  Bekijk thema's

  1. Integraal en kansen

  Thema's

  Samenwerken in de (Eu)regio: kansen onderzoeken t.b.v. onze ambities

  • 0
  • 1
  • 1

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Algemene dekkingsmiddelen (0), Veiligheid en handhaving (5), Welzijn sport en cultuur (7), Bestuur en bedrijfsvoering (10), Beheer (11)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Business case opstellen voor Center Court
  Visie opstellen op (internationale) samenwerking

  PR en marketing

  • 0
  • 0
  • 1

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Economie en toerisme (4)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Opstellen van een stadsmarketingplan met als doel Kerkrade positief en aantrekkelijk te positioneren vanuit de onderscheidende kernwaarden van onze stad

  Organisatie-ontwikkeling

  • 0
  • 0
  • 1

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Bestuur en bedrijfsvoering (10), paragraaf Bedrijfsvoering (5)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Visie strategische personeelsplanning verder uitwerken tegen het licht van samenwerking en de veranderende rol van de gemeente