4. Duurzaamheid

  Programmadoelstelling

  Handelen vanuit het oogpunt van toekomstige generaties

  Portefeuillehouder(s)

  J.Som, T.Weijers, J.Bok

  • Financieel resultaat

   Begroot na wijziging € 12.924.000
   Realisatie € 12.959.000

  Voortgang activiteiten

  Bekijk thema's

  4. Duurzaamheid

  Thema's

  Veilige leefomgeving

  • 0
  • 0
  • 2

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Veiligheid en handhaving (5), Beheer (11)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Inzetten gebiedsscan van de politie in de afweging van keuzes binnen het integraal veiligheidsplan
  Prioriteit leggen op feiten die een grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners

  Ecologisch duurzame leefomgeving

  • 0
  • 1
  • 5

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Milieu (3)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Duurzaam groenbeheer
  Vervullen voorbeeldrol gemeente
  Verhogen bewustwording duurzaamheid bij onze inwoners
  Toewerken naar energieneutraliteit bij de bebouwde omgeving en energie neutrale gemeente op de lange termijn (2035-2040)
  Deelname Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)
  Opstellen actieprogramma/uitwerking nota duurzaamheid

  Ge(her)structureerde leefomgeving

  • 0
  • 2
  • 0

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Bouwen en wonen (1), paragraaf Grondbeleid (7), paragraaf Krimp (8)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Aanpak leegstand/braak liggende terreinen door o.m. het stimuleren van nieuwe tijdelijke vormen van agrarisch (her)gebruik (bijv. stadslandbouw)
  Toepassen verdunningsstrategie binnen de transformatieopgave